Otkazuje se brdska trka Negotin 2022

Brdske trke

Auto trka na brdskim stazama Nagrada Negotina 2022 u organizaciji ASK
GAGA AVALA racing team, predviđena u terminu 14-15 Maj 2022, neće se
održati iz tehnički razloga. O novom terminu održavanja trke bićete
naknadno obavešteni.

sakss.org.rs